2012. december 21., péntek

A HMB álltalános szabályzata

1. A nemzetközi Historical Medieval Battles (HMB) ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA
 
1.1  A HMB megrendezése alatt teljes kapcsolattartás folyik a különféle nevezéseket illetően, amelyek a győzelmi célok különböző taktikai feltételeivel és különböző rendszabályokkal rendelkeznek az esemény jellegétől függően.

1.2  A teljes HMB egy marsall csoportjának megfigyelése és irányítása alatt kerül lebonyolításra. A marsall csoport egy lovag marsallból (főbírő) és harctéri bírókból áll (számuk taktikai megfontolások alapján változik). A csaták eredményeinek jegyzőkönyvezését a titkárság végzi (1 személy és afölött). Ellenvélemények esetén a főbírót (lovag marsall) szavazati jogkör illeti. A lovag marsallt a szervezők választják meg.

1.3  A csaták a HMB különböző eseményeire leadott nevezésekhez kapcsolódó rendszabályok és tornatáblázatok figyelembevételével kerülnek megrendezésre.

1.4  A HMB-ben való részvétel feltétele, hogy az eseményre regisztrált és belépett, illetve a technikai és történelmi bizottság által csaták előtt ellenőrzött személy 18 éven felüli legyen.

1.5  Minden felszerelés érvényes, ami történelmi példával rendelkezik, megfelel az engedélyezett technikai követelményeknek, és a történelmi technikai bizottság elfogadta.


A felszerelés „finomítása”

1.5.1        A „finomítás” annyit jelent, hogy a pengék vágóéleit (percussion edge) és a síkban kialakított bot jellegű fegyverek síkját (executed in plane) 1 Eurós pénzérme rádiuszának megfelelően kell lekerekíteni. Ez a lekerekítés mindenfajta fegyverre vonatkozik.

1.5.2        Minden fegyverre vonatkozik, hogy a fegyverek éles ütő/vágó része tompaszög alakú kell legyen, és nem lehet szélessége kisebb, mint 2 mm (beleértve minden lehetséges bemetszést és csorbulást).

1.5.3        A pajzsok széleit/éleit vastag bőrrel (2-4 mm-nél nem vékonyabb) vagy másfajta anyaggal 3 vagy több rétegben kell bevonni, ragasztással megerősítve.

Csak az olyan acélpajzsok maradhatnak kötözés nélkül – mint például az ökölpajzs (buckler) vagy a kovácsolt kerek pajzsok – , amelyek szélei kovácsolással hengereltek, kerekítettek.

Fontos! A szemből, acélpajzsok szélével leadott ütések TILOSAK!

Az itt megadott fegyvert érintő kritériumok, amelyek a fegyver eseményen való használatára jogosítanak a rendezők által szigoríthatók a biztonsági előírások megőrzésének érdekében.

1.6  Minden támadó és védekező felszerelés engedélyezéséről a technikai-történelmi bizottság dönt, amit az eseményhez külön neveznek ki. Ezalatt a harcosok maguk kell  gondoskodjanak a védelmi felszerelésükről, azok védelmi értékéről és ütésállóságáról.

1.7  Az engedélyezett fegyverzet-típusok listája és technikai követelményeik:

Súlykövetelmények (a jelzett súly a maximális érték, és harcrakész fegyverre vonatkozik, a tolerancia +300 g).

Pengés fegyverek

1.7.1        Egykezes kardok:  – max. súly 1600 g
1.7.2        Falchion-ok: – max. súly 1800 g
1.7.3        Másfélkezes kardok (max. hosszúság 1400 mm): kardok, szablyák, széleskardok (broadswords) – max. súly 2500 g
1.7.4        Kétkezes kardok (14-17. századi) – max. súly 3500 g

Bot/rúd jellegű fegyverek

1.7.5        Egykezes: csatabárdok – max. súly 1300 g; buzogányok és 6 osztatú tollas buzogány – max. súly 1000 g

Fontos! Csatabárdok esetén: a bárd pengéjén a zúzó rész hossza nem lehet kevesebb, mint 7 cm!

Fontos! Buzogányok esetén: a buzogány élei nem lehetnek élesek és nyelük CSAK fából készülhet!

1.7.6                                Másfélkezes: csatabárdok, alabárdok (poleaxes) és minden hasonló fegyver (1 méteres hossznál nem kisebb) – max. súly 2300 g
1.7.7                                Kétkezes: alabárdok és hasonló fegyverek (1400 mm hossznál nagyobb) – max. súly 3000 g
Az ennél súlyosabb vagy a CSAK szúrásra alkalmas fegyverek nem engedélyezettek a középkori hagyományőrző csatákban.

A személy (mint résztvevő) érvényesnek tekinti, hogy páncélzata 13-16 századi történelmi példákon alapul. Korhű anyagokból kell készülnie, az anyag vastagsága megfelelő védelmező funkciót kell betöltsön és esztétikus hatású kell legyen. A védelmező felszerelés minden elemének meg kell felelnie a technikai követelményeknek.


A páncélzatok technikai követelményei:

1.8.1                                A harcos fejét fém sisakkal kell védeni. Az átlagos fajta acélból készült sisak anyagvastagságának nem szabad kevesebbnek lennie 2 mm-nél. Hogyha az acél jobb minőségű (jobbak a védelmi jellemzői), úgy elfogadható a vékonyabb is.

1.8.2                                A harcos sisakjához tartozzon alsó védelem: tömör párnázással, vagy alaposan steppelt párnázott sapkával (1 cm vastagság minimum), vagy bőr pendant-al („parachute”)(sisak bőrbélése) és a ráhúzott steppelt párnázott sapkával (kompakt állapotában minimum 1 cm vastagság) kell bélelni.

1.8.3                                A harcos testét lamellás (lemezes) páncéllal vagy szegecselt sodronypáncéllal kell védeni. A testet ajánlott lemezelt acél páncélzattal borítani.

1.8.4                                A harcos testét fedő páncélzat alatt hordani kell alsó védelmet is (vagyis steppelt kabátot, gyapjú köntöst, bélelt pulcsit stb.), ami az egész felsőtestet beborítja, vagy egy olyan komplett páncélzatot, amihez steppelt, lenből vagy szövetből varrott fegyverkabát is tartozik.

1.8.5                                A harcos nyakát kötelezően védeni kell valamiféle acél páncélzattal. A sodrony-típusú nyakpáncél esetében csak a kivert (szegecselt) sodronyháló használható további alárejtett acél védelemmel. A nyak hátsó része kötelezően védendő további alsópáncélzattal, ami 1 cm-nél nem lehet vékonyabb (egy steppelt vagy párnázott pelerin (körgallér?) nyakvédőként, egy speciális kialakítású gallér vagy egy, az acél nyakpáncélt kiegészítő párnázott felület is használható).

1.8.6                                A harcos kezeit olyan ötujjas vagy egyujjas kesztyűvel kell védeni, amelynek megvan a saját történelmi háttere. Kötelező rajta lemezelt acélból vagy sodronyból ütköző felületet kialakítani. Az acél mellett mindenki saját maga használhatja a korhű anyagokat.

1.8.7                                A HMB-n szimpla párnás páncélzatban (quilted armor) való részvétel csak akkor engedélyezett, ha erre az esemény rendezői külön felhatalmazást adnak.

1.8.8                                A teljes gerincoszlop acéllal védendő és kötelezően steppelt vagy párnázott alsópáncélzatot igényel, ami 1 cm-nél nem lehet vékonyabb.

1.8.9                                A lábszár, a comb és a vállak szemből és oldalról acéllal védendők, hátulról acéllal, vagy legalább steppelt/párnázott nadrággal, vagy belső betétekkel. Az elvárt minimális alsópáncélzat varrott, rétegelt len és szövet.

1.8.10                            A páncélzatnak a fejet, a nyakat, a gerincoszlopot és az ízületeket alaposan, minőségileg kell védenie a harcos bármely mozdulatánál.

1.8.11                            A harcosnak minden végtagízületét valamilyen páncéllal kell védenie.

1.8.12                            A harcos lágyékát páncélzattal kell védeni vagy speciális, rejtett lágyék védelemmel.

1.8.13                            Abban az esetben, ha a harcos védelmi felszerelése a történelmi példákhoz képest túl bonyolult és adott részein elveszíti korhű jellegét (ti. hogy megfeleljen a technikai követelményeknek), akkor a felszerelés ezen részeit alárejtett, biztonságos védelemmel kell felszerelni, ami szemmel nem észlelhető és amelyeknek nem feltétlenül kell körhű anyagokból készülniük.

1.8.14                            A harcosnak teljes rálátással kell lennie páncélzatának védelmi képességeire, és minden harc előtt ellenőriznie kell a különböző részek illesztését, pontosságát és biztonságát. A harcosnak kötelessége további, plusz védelmet nyújtó anyagokat használnia korhű felszereléséhez, ahol az nem nyújt elegendő védelmet. Ez a fajta védelem csupán harmadik szintként használandó az alap páncélzat és az alsópáncélzat után, és külön illesztendő fel.

1.8.15                            A harcos felelős a csatákban használt páncélzatáért és fegyvereiért, amelyeknek meg kell felelniük a megadott szabályoknak, illetve elfogadja, hogy a csatákban csakis az engedélyezett felszerelést és az adott harc típusához szükséges magas védelemmel rendelkező készletét használja.

2. A csata lefolytatásának alapszabályai

2.1. A csatákra vonatkozó szabályok különbözőek lehetnek, a csata jellegének és a résztvevők sajátosságainak függvényében

2.2. A győzelem feltételei szintén különbözőek lehetnek a fentiek függvényében.

2.3. A csaták során a győzelem alapvető formája az amikor az ellenfél a küzdőtér talaját érinti, illetve elesik. Az alábbiak számítanak esésnek:

2.3.1. A harcos a törzsével, fenekével vagy egyidejűleg legalább 3 ponton érinti a talajt. A lábak alkotják a 2 alappontot.
2.3.2. Ha a harcos tovább támad úgy hogy nincsen fegyver a kezében. Az ellenfél blokkolása, fogása fegyver nélkül.

Fontos! Fegyvere elvesztése után a harcos magához vehet tartalék fegyvert, elhagyhatja a küzdőteret, illetve lehetősége van passzívan védekezni a csapások ellen miközben a csapata tartalék fegyvereinek tárolási helye felé halad. Átvehet tartalék fegyvert a küzdőtéren belül tartózkodó csapattársának kezéből, akkor is, ha a csapattárs nem vesz részt a csatában.
Fontos! Szigorúan tilos fegyvert felemelni a földről, illetve fegyvert átvenni olyan személy kezéből, aki nem vesz részt a csatában és nem is tartalék harcos.
2.3.3. Amikor a harcos fegyver nélkül bármilyen módon blokkolja, fogja, feltartja az ellenfelet.
2.3.4. Amikor a harcos elhagyja a küzdőteret, vagy kiesik belőle.

2.3.5. Ha a harcos minimum 55°-os szögben legalább 3 másodpercig kihajol a küzdőtér korlátja felett, csak abban az esetben, ha a bíró (jelzőzászlóval) nyugtázza a kiesés tényét.
Fontos! Csak bíró (főbíró és játékvezető egyaránt) hagyhatja jóvá a korlát felett kihajoló harcos eltávolítását a csatából. A bíró ekkor a harcos fölé tartja a jelzőzászlót.
2.3.6. Amikor a harcos fej- vagy nyakvédője megsérül vagy elvész. Szintén kiesésnek számít ha páncélzatának bármely eleme a sérülés kockázatát növelve megsérül vagy elvész.
2.3.7. Amikor a harcos az ellenféllel együtt elesik és legalább az egyik keze, térde, vagy más testrésze érinti a talajt. Szintén kiesésnek számít ha a felül lévő harcos az elesett ellenfélre nehezedik a törzsével vagy a fenekével.
Fontos! Ha két harcos egyszerre esik el és a felül lévő harcos a harmadik érintkezési ponton (kivétel a törzs és a fenék) csak az ellenfélre nehezedik és nem érinti a talajt, a felül lévő harcos nem esik ki.

2.4. Fegyvere elvesztése esetén a harcosnak lehetősége van:

2.4.1. Tartalék fegyvert használni.
2.4.2. Fegyvert átvenni csapatának tartalék harcosától aki a korlát közelében egy erre kijelölt helyen tartózkodik.
2.4.3. Felhagyni a harcot. Ezt leguggolással kell jeleznie.
2.4.4. A csatában lévő, küzdőtéren belül tartózkodó csapattársától is átvehet fegyvert.

2.5. A csata közben valamennyi résztvevőnek alá kell rendelnie magát az itt felsorolt szabályoknak.


3. A
csatában engedélyezett módszerek
3.1. Engedélyezett minden ütés a fegyverek harci részével és pajzzsal az ellenfél ölési zónájában. Az alábbiak nem tartoznak az ölési zónába: fedetlen arc, ágyék, nyak hátsó fele, térdhajlat.

3.2. Engedélyezett az ellenfél támadó karjának blokkolása és az egyensúlyát vesztett ellenfél ütése mindaddig amíg a földre nem kerül.

3.3. Taszítás, tolás, lökés fejjel, vállal és testtel.
3.4. Az ellenfél pajzsának, kezének vagy fegyverének megakasztása pajzzsal, egykezes baltával vagy egykezes fegyver markolatgombjával.
3.5. Szabad kézzel lehet: ütni, nyomni, vagy ellen tartani kézzel vagy alkarral. Szabad kézzel ütni csak akkor szabad, ha a másik kézben fegyver van.

3.6. Az ellenfél blokkolása vagy taszítása ha a felek közötti távolság túl kicsire csökkent.

3.7. Az ellenfél kezének, pajzsának vagy fegyverének taszítása puszta kézzel.

3.8. A fegyverét elvesztett ellenfél megtámadása.

3.9. Rúgások, kivéve a direkt- és oldalrúgásokat, a törést eredményező rúgásokat, a rúgást lábfejre vagy a térdre.

3.10. Rúgások a térd alatt a térd hátsó vagy külső oldalának irányából, kivéve amikor a harcos ugrik vagy futásnak indulva a rúgás pillanatában mindkét lába a levegőben van.

3.11. Bármilyen harci technika, dobások, kivéve a fájdalmas lefogásokat, fojtó technikákat, bunyót, harcot a kezeken és térdeken.

3.12. Az ellenfél fogása kétkezes szálfegyver nyelével elölről vagy hátulról, de hátulról nem szabad nyomást gyakorolni a nyakra és nem szabad fojtani. Csak az ellenfél pontos fogása megengedett a testen, hónaljban vagy lábon.

3.13. Pajzs átfedése, az ellenfél kezének blokkolása pajzzsal, pajzs élének a fegyvert tartó kar alá helyezése.

4. Tiltott módszerek

4.1. Tilos mindenfajta ütés az ölési zónán kívül. Fontos! Szigorúan tilos az ütés az ágyékon, a nyak hátsó felén, fedetlen arcon és lábfejen.

4.2. A térd alatt semmilyen módon nem szabad támadni az ellenfelet fegyverrel vagy pajzzsal.

4.3. Tilos a nyak hátsó részét támadni.

4.3. Tilos bármilyen függőleges csapás a gerincoszlop mentén.

4.4. Mindenfajta fegyverrel tilos szúrni.
4.5. Tilos a végtagok feszítése, csavarása és a fájdalmas lefogások.

4.6. Tilos kézzel feszíteni vagy megakasztani a sisak szélét.

4.7. Tilos a sisak vagy lánccsuklya megakasztása, húzása, feszítése.

4.8. Tilos erőt gyakorolni a nyakra elölről vagy hátulról fegyverrel vagy kézzel, tilosak a fojtó technikák.

4.9. Tilos az ellenfél védő felszerelésének bármely elemét szándékosan eltávolítani vagy ezt megkísérelni.

4.10. Tilos lábbal vagy pajzzsal ütést mérni a térdízület elülső vagy belső oldalára, illetve tilos minden cselekedet amely az ellenfél térdének törését eredményezheti.

4.11. Tilos támadni a földön fekvő és a csatában nem résztvevő harcosokat.

4.12. Ha az ellenfél legalább 50°-os szögben előrehajol, tilos támadni a hátát, a nyakát és a fejét.

4.13. Szigorúan tilos szándékosan sérülést okozni az ellenfélnek.

4.14. Tilos minden átgondolatlan és kontrollálatlan mozdulat a fegyverekkel.

4.15. Tilos támadni azt az ellenfelet aki legalább az egyik kezét nyitott tenyérrel felemelte.

Fontos! A nyitott tenyérrel felemelt kéz a csata önkéntes elhagyásának jele. Ha a harcos nyitott tenyérrel felemeli egyik kezét és fél térdre ereszkedik (amennyiben ez utóbbira módja nyílik), automatikusan kizárja magát a csatából.

4.16. Tilos 10 másodpercnél tovább összeakaszkodni. Ekkor az összeakaszkodott harcosokat a bíró szétválaszthatja a “Stop clinch!” paranccsal és a sárga zászló küzdő felek sisakja közé eresztésével. Erre a parancsra a harcosoknak szét kell válniuk és egymástól 2 méterre kell távolodniuk. Ez után folytathatják a küzdelmet.

4.17. Tilos fegyver nélkül támadni.

4.18. Tilos megragadni egy szálfegyvert úgy hogy a nyelet fogó kéz mutatóujja és a szálfegyver feje között 30 cm-nél kisebb a távolság.

4.19. Tilos az ellenfél arcát támadni ha nyitott sisakot visel. Ha legalább 50 cm2 felület látható a harcos arcából, sisakja nyitott sisaknak számít.
Fontos! Nyitottnak minősül a sisak akkor is ha lehetséges rajta keresztül ököllel elérni az ellenfél arcát.

4.20. Ha a harcos elesik, a „csata vége!” (“Stop battle!”) parancs elhangzása előtt tilos mindkét lábára felállnia. Esés után engedélyezett kényelmes ülő vagy fekvő helyzet felvétele. Ezt „harcon kívüli” helyzetnek nevezzük, a harcosnak így kell megvárnia a csata végét. Esés után szigorúan tilos bármilyen cselekvés, a harcos nem nyúlhat pajzshoz, fegyverhez vagy az ellenfél páncéljához, nem gáncsolhat, nem adhat át semmilyen tárgyat csapattársainak, és nem is buzdíthatja őket.

5. Büntetések

5.1. Az intés (comment) a jelentéktelen kihágásokért jár, célja hogy felhívja a harcos figyelmét a viselkedésére. Nem kerül bele a jegyzőkönyvbe.  5.2. A figyelmeztetés azaz sárga lap (warning) a szabályok megsértéséért jár és jegyzőkönyvbe kerül. Egy rendezvény során legfeljebb 3 sárga lapot kaphat egy harcos. A sárga lap befolyásolja a harcos és csapatának helyezését. Ha egy harcos 2 sárga lapot kap, ki kell hagynia a rendezvény következő csatáját.
Sárga lapot csak a főbíró adhat.
Az alábbi kihágásokért jár sárga lap:

5.2.1. Mindenfajta tiltott technika vagy támadás alkalmazásáért.
5.2.2. Ha az elesett harcos mindkét lábára feláll a „csata vége!” (“Stop battle!”) parancs elhangzása előtt.
5.2.3. Sportszerűtlen viselkedésért, durvaságért, az ellenfelek vagy a bíró sértegetéséért.
5.2.4. Ha valaki elkezdi a harcot a “Battle!” parancs elhangzása előtt.
5.2.5. Ha valaki folytatja a harcot a „csata vége!” (“Stop battle!”) parancs elhangzása után.
5.2.6. A főbíró és a játékvezető utasításainak figyelmen kívül hagyásáért.

Fontos! Egy adott kihágásért – a súlyosságától függően – a harcos egy vagy két sárga lapot is kaphat. Ennek eldöntése a főbíró hatáskörébe tartozik.

5.3. Kizárás – a piros lap a harmadik sárga lappal jár, de súlyos kihágás esetén egyből (sárga lap nélkül) is adható. A piros lap bekerül a jegyzőkönyvbe. Ha egy harcos piros lapot kap, nem vehet részt a további küzdelmekben. A harcos piros lapja egyben a csapatának is piros lapot jelent. Egy csapat legfeljebb 2 piros lapot kaphat. Ha egy csapatnak 2 piros lapja van és ezek mellé meg kap egy sárgát, az adott csapat kizárásra kerül.


Az alábbi kihágásokért jár piros lap:
5.3.1. Ismétlődő kihágásokért, ha egy napon 3 sárga lapot kap valaki.
5.3.2. Ha tiltott technikával sérülést okoz az ellenfélnek.
5.3.3. Durva, rendszeres nézeteltérés, a bírók döntésével szembeni indokolatlan ellenszegülés, tiszteletlenség, az ellenfelek vagy más résztvevők fenyegetése.

5.4. A teljes csapat kizárására az alábbi esetekben kerülhet sor:

5.4.1. A csapat legalább 2 piros lapot kap és ezen felül még egy további figyelmeztetés kap valamelyik csapattag.
5.4.2. A csapat vezetője ellenszegül a bíróknak, figyelmen kívül hagyja döntéseiket, tiszteletlen, az ellenfeleket vagy a bírót sértegeti.
5.4.3. Ha a csapat sportszerűtlen, figyelmen kívül hagyja a bírók döntéseit, tiszteletlen, az ellenfeleket vagy a bírót sértegeti.
5.4.4. Ha egy csapatban négynél kevesebben maradnak.

6. Fellebbezés

6.1. Ha a csapat nem ért egyet a főbíró vagy a  játékvezető döntésével, a csapat vezetője vagy egy általa írásban felhatalmazott (csatában nem résztvevő) személy tiltakozhat. A fellebbezést írásban kell benyújtani egy “Appeal form” révén. A számuk előírt és minden rendezvényen a szervezők döntenek felőle.

6.2. A csata után azonnal szóban is lehet tiltakozni, az alábbi esetekben:

6.2.1. Ha valamely harcost az ellenfél szabálytalanul távolít el a csatából.
6.2.2. Ha egy elesett harcos feláll és folytatja a küzdelmet.
6.2.3. Ha a főbíró nem megfelelő módon zár ki egy vagy több harcost a küzdelemből.
6.2.4. Sárga vagy piros lappal büntetendő de észrevétlenül maradt kihágások. Bármilyen kihágás amely nem vonta maga után a kellően szigorú büntetést.

6.3. A tiltakozásra kizárólag közvetlenül a csata után kerülhet sor, amikor már mindegyik harcos elhagyta a küzdőteret és a játékvezető a csapathoz megy hogy meghallgassa panaszaikat. A panaszt higgadt és összeszedett hangnemben kell előadni annak a játékvezetőnek aki felügyelte a szóban forgó csatát. A tiltakozást fontolóra kell venni és döntést hozni róla legalább 10-25 perccel a következő csata vagy forduló kezdete előtt.

6.4. A tiltakozások figyelembe vételének lehetséges módjai:
6.4.1. A kör megismétlése.
6.4.2. A kör megismétlése másik csapattal.
6.4.3. Sárga vagy piros lapok kiosztása.
6.4.4. Csapat kizárása.
6.4.5. Az adott kör eredményének megváltoztatása.

6.5. A gyakori (3 vagy annál több) indokolatlan fellebbezést a főbíró és a játékvezetők sportszerűtlen viselkedésként és az ellenfelek iránti tiszteletlenségként értékelhetik. Ezt piros lappal vagy a csapat kizárásával büntethetik. Ilyen büntetést csak a főbíró szabhat ki.
Fontos! Bonyolult és vitatható helyzetekben, ha a csapatok vezetői nem elégedettek a főbíró döntésével, a legfelsőbb fellebbviteli bíróhoz lehet fordulni. A legfelsőbb fellebbviteli bíró a videó megtekintése és a játékvezetők szavazása után, legfeljebb 1 óra elteltével döntést hoz. Ez a döntés megfellebbezhetetlen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése